لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

واکاوی عزم جدی دولت سیزدهم برای خداحافظی با مشکلات آبی خوزستان

واکاوی عزم جدی دولت سیزدهم برای خداحافظی با مشکلات آبی خوزستان

تهران- ایرنا- بررسی عملکرد شش ماه دولت مردمی بیانگیر تلاش جدی به منظور حل کامل مشکلات آبی خوزستان است که در قالب ۳ پروژه کلان پیگیری می‌شود.