لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

واردات نفت کره جنوبی در ماه فوریه ۱۴.۷ درصد کاهش یافت

واردات نفت کره جنوبی در ماه فوریه ۱۴.۷ درصد کاهش یافت

واردات نفت خام کره جنوبی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴.۷ درصد کاهش یافت.