لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

هوشمندسازی و کنترل مصرف مشترکان مهمترین برنامه برای عبور از پیک تابستان

هوشمندسازی و کنترل مصرف مشترکان مهمترین برنامه برای عبور از پیک تابستان

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: تمرکز ما در سال جاری برای گذر از پیک امسال بر بحث اندازه گیری و هوشمندسازی میزان مصرف مشترکان و قابلیت کنترل پذیری آن متمرکز است.