لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان در آواربرداری متروپل

همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان در آواربرداری متروپل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان از همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان در عملیات آواربرداری ساختمان متروپل خبر داد.