لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

همراهی مشترکین برق برای عبور از پیک تابستان ضرورت دارد

همراهی مشترکین برق برای عبور از پیک تابستان ضرورت دارد

شیراز-ایرنا-معاون هماهنگی توزیع توانیر با مهم و حیاتی خواندن موضوع مدیریت مصرف برضرورت همکاری،تعامل و  همدلی مردم برای عبور موفق از پیک تابستان ۱۴۰۱ تأکید کرد و گفت: گذر از پیک تابستان با همراهی مردم و مسئولان محقق خواهد شد.