لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

هفت هزار میلیارد تومان برای اجرای ابر پروژه گرمسیری هزینه شده است

هفت هزار میلیارد تومان برای اجرای ابر پروژه گرمسیری هزینه شده است

قصرشیرین- ایرنا- مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: هفت هزار میلیارد تومان از سال ۹۲ تاکنون برای اجرای ۸۵ درصد از ابر پروژه گرمسیری در کشور هزینه شده که به قیمت روز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.