لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

هشدار شرکت برق تهران به دو نهاد در مورد مصرف بی‌رویه

هشدار شرکت برق تهران به دو نهاد در مورد مصرف بی‌رویه

تهران- ایرنا- سازمان حفاظت از محیط‌زیست و یکی از شعبه‌های بانک ملت از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در رابطه‌ با افزایش مصرف هشدار گرفتند.