لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

نیازهای آبی فضای سبز پایتخت از طریق پساب تصفیه شده تامین می‌شود

نیازهای آبی فضای سبز پایتخت از طریق پساب تصفیه شده تامین می‌شود

تهران – ایرنا – مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران از انعقاد تفاهمنامه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو در راستای تأمین نیازهای آبی فضای سبز پایتخت از طریق پساب تصفیه شده خبر داد.