لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

نمایندگان از پاسخ های وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس قانع شدند

نمایندگان از پاسخ های وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس قانع شدند

تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی و پاسخ وی به سوالات نمایندگان پاسخ داد و گفت:سوال کنندگان از پاسخهای وزیر نفت قانع شدند.