لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

نماینده کارگروه برنامه‌ریزی و تأمین سوخت زمستانی نیروگاهی و صنایع منصوب شد

نماینده کارگروه برنامه‌ریزی و تأمین سوخت زمستانی نیروگاهی و صنایع منصوب شد

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش طی حکمی، «بهمن نیازمند اقدم» را به‌عنوان نماینده مدیرعامل این شرکت در کارگروه برنامه‌ریزی و تأمین سوخت مایع زمستانی در بخش نیروگاهی و صنایع منصوب کرد.