لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

نمایشگاه نفت امسال ویترین توانمندی‌ دانش‌بنیان‌ها بود

نمایشگاه نفت امسال ویترین توانمندی‌ دانش‌بنیان‌ها بود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه نفت امسال بسیار دلگرم کننده بود، گفت: نمایشگاه نفت امسال ویترین توانمندی‌ شرکت‌های دانش‌بنیان بود.