لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

موفقیت متخصصان شرکت پخش منطقه مرکزی در ساخت کشنده ریلی

موفقیت متخصصان شرکت پخش منطقه مرکزی در ساخت کشنده ریلی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان مرکزی از ساخت کشنده ریلی مخزندار راه‌آهن در انبار نفت سردار شهید رحیم آنجفی به دست توانمند متخصصان این منطقه خبر داد.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.