لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین مشمول عوارض و مالیات نمی‌شود

منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین مشمول عوارض و مالیات نمی‌شود

تهران- ایرنا -نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.