لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مقاوم‌سازی شبکه گازرسانی در استان فارس

مقاوم‌سازی شبکه گازرسانی در استان فارس

سرپرست شرکت گاز استان فارس از تشکیل اتاق عملیات ویژه به‌منظور تسریع عملیات بلوک‌بندی و ایزولاسیون شبکه گازرسانی خبر داد.