لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مقاوم‌سازی بخشی از خطوط لوله انتقال مواد نفتی اصفهان به ری

مقاوم‌سازی بخشی از خطوط لوله انتقال مواد نفتی اصفهان به ری

۲۰۰ متر از خطوط لوله ۲۴ و ۱۸ اینچ انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی اصفهان – ری در محدوده کیلومتر ۸۴ مقاوم‌سازی و تعمیق شد.