لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

معاون اجرایی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش منصوب شد

معاون اجرایی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور حکمی کرامت ویس‌کرمی را به‌عنوان معاون اجرایی خود منصوب کرد.