لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

معابر روستاهای شهرستان سیروان به همت نفت بهسازی شد

معابر روستاهای شهرستان سیروان به همت نفت بهسازی شد

بهسازی معابر روستاهای شهرستان سیروان استان ایلام به همت مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران به بنیاد مسکن استان ایلام به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار تحویل شد.