لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مصوبه افزایش حقوق کارکنان صنعت نفت ابلاغ شد

مصوبه افزایش حقوق کارکنان صنعت نفت ابلاغ شد

وزیر نفت مصوبه افزایش حقوق کارکنان رسمی، قراردادهای مدت‌معین و مدت‌موقت صنعت نفت را ابلاغ کرد.