لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مصرف آب تهران ۲۰۰ میلیون لیتر بیشتر از پارسال شد

مصرف آب تهران ۲۰۰ میلیون لیتر بیشتر از پارسال شد

تهران- ایرنا- مصرف آب تهران روز ۲۵ فروردین ماه درحالی به رقم سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر رسید که این میزان مصرف در مقایسه با پارسال ۲۰۰ میلیون لیتر افزایش را نشان می دهد.