لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مشکلی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها وجود ندارد

مشکلی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها وجود ندارد

تهران – ایرنا – سخنگوی صنعت برق گفت: گشایش‌هایی برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها ایجاد شده و اکنون مشکلی در این زمینه وجود ندارد.