لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مسوول جهاد آبرسانی وزارت نیرو: تنش آبی روستاهای کشور به حداقل می‌رسد

مسوول جهاد آبرسانی وزارت نیرو: تنش آبی روستاهای کشور به حداقل می‌رسد

اهواز – ایرنا – مشاور وزیر و مسوول جهاد آبرسانی وزارت نیرو با اشاره به آغاز طرح‌های آبرسانی به ۱۰ هزار روستای محروم در کشور طی سه سال آینده گفت: تنش آبی روستاها و مناطق محروم کشور و خوزستان با تکمیل طرح های جهاد آبرسانی به حداقل ممکن می‌رسد.