لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مسائل و مشکلات پایانه نفتی شمال بررسی شد

مسائل و مشکلات پایانه نفتی شمال بررسی شد

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران به‌منظور بررسی آخرین وضع اقدام‌های انجام‌شده و مسائل و مشکلات پایانه نفتی شمال از منطقه عملیاتی شمال بازدید کرد.