لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مسئولان و مردم دو رُکن مهم در مدیریت مصرف برق

مسئولان و مردم دو رُکن مهم در مدیریت مصرف برق

شیراز-ایرنا-روز اول خردادماه روز بهره وری و مصرف بهینه نامگذاری شده است؛ بهره وری ارتباط معنا داری با مصرف بهینه برق دارد.تدبیر برنامه ریزی مسوولان و مشارکت مردم دو رُکن مهم در مدیریت مصرف برق و افزایش بهره وری است.