لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مذاکره سازنده ایران و ارمنستان درباره صادرات و تهاتر گاز

مذاکره سازنده ایران و ارمنستان درباره صادرات و تهاتر گاز

رؤسای هیئت ایران و ارمنستان مذاکرات درباره صادرات گاز و تمدید قرارداد تهاتر گاز و برق را سازنده عنوان کردند.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.