لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مدیر مرکز اسناد نفت: موزه نفت‌سوزهای کرمان در دنیا نمونه ندارد

مدیر مرکز اسناد نفت: موزه نفت‌سوزهای کرمان در دنیا نمونه ندارد

کرمان – ایرنا – مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت کشور گفت: احداث موزه نفت سوزها به عنوان یک کار فرهنگی برای شهر کرمان در دنیا و منطقه نمونه ندارد زیرا با وجود داشتن انواع نفت سوزها، به صورت تخصصی، تنها به این حوزه می‌پردازد.