لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مدیریت مصرف و کاهش ناترازی‌ها برق برای گذر از تابستان در دستور کار است

مدیریت مصرف و کاهش ناترازی‌ها برق برای گذر از تابستان در دستور کار است

تهران- ایرنا- وزیر نیرو با بیان اینکه برای تابستان امسال مدیریت مصرف و کاهش ناترازی‌ها در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بیشترین محدودیت مصرف باید در بخش اداری اعمال شود و ابتدا از وزارت نیرو شروع خواهیم کرد.