لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان: زمستان پیش رو گاز منازل قطع نمی‌شود

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان: زمستان پیش رو گاز منازل قطع نمی‌شود

سمنان- ایرنا- مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت: گاز خانگی زمستان پیش رو قطع نمی‌شود و در صورت مواجهه با کمبود گاز، اعمال محدودیت در گاز منازل از خطوط قرمز شرکت گاز است.