لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز: تابستان سختی پیش رو داریم

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز: تابستان سختی پیش رو داریم

اهواز – ایرنا – مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز گفت : شواهد نشان می‌دهد تابستان سختی پیش رو داریم و به منظور تامین برق و رفاه و آسایش مردم، باید از همه ظرفیت‌های اجتماعی، رسانه‌ای و ارتباطی استفاده کنیم تا با همکاری شهروندان و تغییر نگاه نسبت به مصرف انرژی از این سرمایه ملی صیانت کنیم.