لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب شد

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صدور حکمی پیام برزگر را به‌عنوان مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب کرد.