لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مدیران با کارکنان مدت‌موقت برای تسهیل ثبت‌نام و ارزیابی آنلاین همکاری کنند

مدیران با کارکنان مدت‌موقت برای تسهیل ثبت‌نام و ارزیابی آنلاین همکاری کنند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در مکاتبه با مدیران عامل چهار شرکت اصلی، بر همکاری رؤسا و مدیران واحدها با کارکنان قرارداد مدت موقت به‌منظور ثبت‌نام و حضور در ارزیابی آنلاین در طرح توانمندسازی این کارکنان تأکید کرد.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.