لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مثبت شدن تراز تجاری کشور با استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشورها با دیپلماسی فعال است

مثبت شدن تراز تجاری کشور با استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشورها با دیپلماسی فعال است

سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر به سفر رؤسای جمهوری کشورهای ترکمنستان و قزاقستان و هیئت همراه به ایران اشاره کرد و نوشت: مثبت شدن تراز تجاری کشور در اثر استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشورها با دیپلماسی فعال است.