لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مأموریت ویژه «ان‌پی‌سی اینترنشنال» برای تأمین مالی و جذب سرمایه‌ خارجی

مأموریت ویژه «ان‌پی‌سی اینترنشنال» برای تأمین مالی و جذب سرمایه‌ خارجی

مدیرعامل شرکت ان‌پی‌سی اینترنشنال با اشاره به مأموریت محول‌شده به این شرکت در حوزه تأمین مالی، فاینانس و جذب سرمایه‌های خارجی برای گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: امیدوارم بتوانیم ان‌پی‌سی اینترنشنال را به بازوی مطئمنی برای تأمین مالی پروژه‌های هلدینگ خلیج فارس تبدیل کنیم.