لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

قیمت نفت افزایشی شد

قیمت نفت افزایشی شد

قیمت‌های جهانی نفت خام در پی سنگین‌تر شدن وزنه تأثیر منفی کاهش عرضه بر بازارهای جهانی نفت خام نسبت به نگرانی‌ها درباره افت تقاضا برای سوخت و کند شدن روند رشد اقتصادی، با افزایش روبه‌رو شد.