لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

قطعات پرکاربرد سکوهای پارس جنوبی بومی‌سازی می‌شوند

قطعات پرکاربرد سکوهای پارس جنوبی بومی‌سازی می‌شوند

جانشین کمیته ساخت داخل شرکت نفت و گاز پارس از بومی‌سازی ۱۹ قطعه پرکاربرد سکوهای پارس جنوبی تا پایان مهرماه امسال خبر داد.