لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

قرارداد سوآپ گاز ایران را به هاب انرژی منطقه بدل می‌کند

قرارداد سوآپ گاز ایران را به هاب انرژی منطقه بدل می‌کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سوآپ گازی ترکمنستان به آذربایجان از طریق ایران، ضمن پایداری شبکه گاز شمال شرق کشور، به استحکام گام‌های ایران در مسیر تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه نیز کمک می‌کند.