لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

فعال‌سازی طرح‌های کلان وزارت نفت با همکاری دانشگاه‌ها

فعال‌سازی طرح‌های کلان وزارت نفت با همکاری دانشگاه‌ها

تهران -ایرنا – جلسه مشترک وزیران نفت و علوم، تحقیقات و فناوری به منظور فعال‌سازی طرح‌های کلان وزارت نفت با همکاری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم برگزار شد.