لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

فروش نفت روسیه به آسیایی‌ها افزایش می‌یابد

فروش نفت روسیه به آسیایی‌ها افزایش می‌یابد

روسیه برای جبران تحریم‌ نفتی اتحادیه اروپا صادرات نفت از بندر کوزمینو در شرق روسیه را افزایش می‌دهد.