لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

عزم شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای دستیابی به دانش‌های فنی راهبردی

عزم شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای دستیابی به دانش‌های فنی راهبردی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در سه شاخه توسعه دانش‌فنی MTO ،PDH و ACN مشارکت و همکاری‌های دوجانبه خواهند داشت.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.