لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

عبور مصرف برق از ۶۲ هزار مگاوات

عبور مصرف برق از ۶۲ هزار مگاوات

تهران – ایرنا – میزان مصرف برق کشور روز گذشته از ۶۲ هزار مگاوات عبور کرد و به ۶۲ هزار و ۱۴ مگاوات رسید.