لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی ۱۵۰۰ مگاوات افزایش یافت

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی ۱۵۰۰ مگاوات افزایش یافت

تهران – ایرنا – معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی گفت : ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور یک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات برای پیک تابستان سال آینده افزایش یافت.