لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۹۳۸ مگاوات رسید/ رشد ۱۱ درصدی تولید برق نیروگاه‌های برقآبی

ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۹۳۸ مگاوات رسید/ رشد ۱۱ درصدی تولید برق نیروگاه‌های برقآبی

تهران- ایرنا- ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور که در دی‌ماه پارسال ۹۰۴.۰۷ مگاوات بود با رشد روبرو شده و به رقم ۹۳۸.۷۲ مگاوات رسید.