لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ظرفیت تولید لاستیک مصنوعی در ایران ۳ برابر می‌شود

ظرفیت تولید لاستیک مصنوعی در ایران ۳ برابر می‌شود

مدیرعامل پتروشیمی صدف با اعلام ۷۰.۱۷ درصد پیشرفت طرح تولید لاستیک مصنوعی گفت: با راه‌اندازی این مجتمع، ظرفیت تولید ESBR در کشور به بیش از سه برابر می‌رسد.