لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

طرح پتروشیمی گچساران به ۹۱.۵ درصد پیشرفت رسید

طرح پتروشیمی گچساران به ۹۱.۵ درصد پیشرفت رسید

مدیرعامل پتروشیمی گچساران پیشرفت طرح را ۹۱.۵ درصد اعلام کرد و گفت: تعداد ۶۶۸ مشعل یا برنر کوره‌ها که قلب الفین است تماماً داخلی‌سازی شده‌اند.