لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ضریب ایمنی چاه‌های نفت منطقه عملیاتی چشمه‌خوش بالا رفت

ضریب ایمنی چاه‌های نفت منطقه عملیاتی چشمه‌خوش بالا رفت

خدمات فنی چاه‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، در منطقه عملیاتی چشمه‌خوش با همکاری کارگاه مرکزی منطقه عملیاتی تنگ بیجار و همکاری با دیگر شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی، یک دستگاه شیر فوران‌گیر چاه‌پیمایی را تعمیر و بازسازی کرد.