لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها برای تأمین سوخت پایدار

ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها برای تأمین سوخت پایدار

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اهمیت سوخت‌رسانی در فصل زمستان گفت: باید از ظرفیت‌ها به‌منظور تأمین سوخت پایدار استفاده حداکثری شود.