لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

صنایع نفت و گاز نروژ در معرض خطر اعتصاب قرار گرفت

صنایع نفت و گاز نروژ در معرض خطر اعتصاب قرار گرفت

حدود ۱۱ درصد کارگران نفت دریایی نروژ تهدید به اعتصاب کردند.