لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

صنایع به تولید برق هم ورود کردند

صنایع به تولید برق هم ورود کردند

تهران- ایرنا- طرح احداث ۱۰هزار مگاوات برق توسط صنایع با آغاز به کار دولت سیزدهم وارد مراحل عملیاتی شد تا به این ترتیب صنایع کشور وارد تولید برق شوند.