لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

صرفه جویی در بخش روشنایی، سرمایش و برودت راهکار عبور بخش تجاری از اوج مصرف

صرفه جویی در بخش روشنایی، سرمایش و برودت راهکار عبور بخش تجاری از اوج مصرف

تهران – ایرنا – نگاهی به مصرف برق در بخش تجاری نشان می‌دهد که عمده این مصارف در ۳ بخش روشنایی، سرمایش و برودت متمرکز بوده و با به‌کارگیری اصول مدیریت مصرف می‌توان ضمن حفظ پایداری شبکه به کاهش هزینه کمک کرد.