لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

صرفه ارزی ۵۰۰ میلیون یورویی ساخت خط لوله گوره – جاسک

صرفه ارزی ۵۰۰ میلیون یورویی ساخت خط لوله گوره – جاسک

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: داخلی‌سازی تجهیزات ساخت خط لوله هزار کیلومتری گوره جاسک که اکنون پیشرفتی ۸۰ درصدی دارد، سبب صرفه‌جویی ارزی ۵۰۰ میلیون یورویی برای کشور شده است.

leave your comment


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *