لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت؛ اولویت‌ وزارت نفت

صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت؛ اولویت‌ وزارت نفت

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی در صنایع نفت و گاز اولویت‌ وزارت نفت بوده است، از این رو از هر حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای رسیدن به این هدف دریغ نمی‌کنیم.